top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity v WOMED  („Společnost“, „partneři“, „my“, „nás“ nebo „naši“). Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás zde.

Když navštívíte náš web („Web“) a používáte naše služby, svěřujete nám své osobní údaje. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů popisujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Snažíme se vám co nejjasněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Doufáme, že si najdete čas na jeho důkladné přečtení, protože je to důležité. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím používat naše stránky a naše služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek.

Pečlivě si přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou učinit informovaná rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.

Obsah


JAKÉ INFORMACE Sbíráme?
JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME?
BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?
POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?
JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA O SOUKROMÍ?


Jaké informace shromažďujeme?


Osobní údaje, které nám sdělíte.
Stručně: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je jméno, adresa, kontaktní informace, hesla a bezpečnostní údaje, platební údaje a přihlašovací údaje na sociální média. Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci do služeb na našich webových stránkách, přičemž vyjadřujete zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách na těchto stránkách [(například zasílání zpráv na naše online fóra nebo přihlášení do soutěží, soutěží nebo dárků)] nebo nás jinak kontaktujte.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a Weby, na vašich volbách a produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e -mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás upozornit na jakékoli změny těchto osobních údajů.

Informace se shromažďují automaticky
Stručně řečeno: Některé informace - například IP adresa a/nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení - se shromažďují automaticky při návštěvě našich webových stránek.

Když navštívíte, používáte nebo procházíte Weby, automaticky shromažďujeme určité informace. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a využití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, poloha , informace o tom, jak a kdy používáte náš Web, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení zabezpečení a provozu našich Webů a pro naše interní analytické a reportovací účely.

Jako mnoho podniků také shromažďujeme informace prostřednictvím cookies a podobných technologií.

 

Jak používáme vaše údaje?


Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašem souhlasu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Webů používáme k různým obchodním účelům popsaným níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme v závislosti na našich oprávněných obchodních zájmech („obchodní účely“), abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu („smluvní“), s vaším souhlasem („souhlas“) a/ nebo za dodržení našich zákonných povinností („Právní důvody“). U každého níže uvedeného účelu uvádíme konkrétní důvody zpracování, na které spoléháme.

Používáme informace, které shromažďujeme nebo přijímáme:

Za účelem zasílání marketingových a propagačních sdělení [pro obchodní účely a/nebo s vaším souhlasem]. My a/nebo naši marketingoví partneři třetí strany můžeme použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz „Vaše práva na ochranu osobních údajů“ níže).
Zaslat vám administrativní informace [pro obchodní účely, právní důvody a/nebo případně smluvní]. Vaše osobní údaje můžeme použít k zaslání informací o produktu, službě a nových funkcích a/nebo informací o změnách našich podmínek a zásad.
Zasílat posudky [s vaším souhlasem]. Na naše Weby zasíláme posudky, které mohou obsahovat osobní údaje. Před odesláním posudku získáme váš souhlas s použitím vašeho jména a osvědčení. Pokud chcete své svědectví aktualizovat nebo smazat, kontaktujte nás zde a nezapomeňte uvést své jméno, umístění posudku a kontaktní informace.
Vyžádejte si zpětnou vazbu [pro naše obchodní účely a/nebo s vaším souhlasem]. Vaše údaje můžeme použít k vyžádání zpětné vazby a k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho používání našich Webů.
K ochraně našich stránek [pro obchodní účely a/nebo právní důvody]. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí o udržení našich stránek v bezpečí (například pro sledování podvodů a prevenci).
Prosazovat naše podmínky a zásady [pro obchodní účely, právní důvody a/nebo případně smluvní].
Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám [z právních důvodů]. Pokud obdržíme předvolání nebo jiný právní požadavek, možná budeme muset zkontrolovat data, která uchováváme, abychom zjistili, jak reagovat.
Pro jiné obchodní účely. Vaše údaje můžeme použít k jiným obchodním účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování našich stránek, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.


Budou vaše informace sdíleny s někým?


Stručně řečeno: Sdílíme informace pouze s vaším souhlasem, za účelem dodržování zákonů, ochrany vašich práv nebo plnění obchodních povinností.

Vaše informace sdílíme a zveřejňujeme pouze v následujících situacích:

Dodržování zákonů. Vaše údaje můžeme zveřejnit tam, kde je to ze zákona vyžadováno, abychom vyhověli platným zákonům, vládním žádostem, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu procesu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně odpovědi veřejným orgánům, aby splňovaly požadavky na národní bezpečnost nebo vymáhání práva).
Životně důležité zájmy a zákonná práva. Vaše informace můžeme zveřejnit tam, kde se domníváme, že je to nutné k vyšetřování, prevenci nebo přijímání opatření ohledně potenciálního porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností, nebo jako důkaz v soudních sporech, v nichž jsme zapojeni.


Používáme cookies a další sledovací technologie?


Stručně řečeno: Ano, Mapy Google používáme za účelem poskytování lepších služeb.

K přístupu k informacím nebo jejich ukládání můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové signály a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete určité soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie

Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?


Stručně řečeno: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor, máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním informacím a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo zrušit.

V některých regionech (jako je Evropský hospodářský prostor) máte určitá práva podle příslušných zákonů o ochraně údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo vymazání; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Chcete -li podat takový požadavek, pošlete nám prosím e -mail. Budeme zvažovat a jednat na základě jakékoli žádosti v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Mějte však na paměti, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje najdete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

bottom of page