top of page

Отказ от отговорност при превода

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПЕРЕВОДИ, ЗАПЪЛНЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРЕВОДИТЕ, ИЗРИЧНИ ИЛИ НАЛИЧНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ВСИЧКИ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ НА МЕРКОВОСТ, ФИТИЧНОСТ ЗА ПАРЧИЧНА ЧАСТ

Този уебсайт е преведен за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, задвижван от Google Translate.

Положени са разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматизиран превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на този уебсайт и се предоставят „както е“. Не се дава никаква гаранция, изрична или подразбираща се, относно точността, надеждността или правилността на преводите, направени от АНГЛИЙСКИ на друг език.

Някои съдържания (като изображения, видеоклипове, Flash и т.н.) може да не бъдат преведени точно поради ограниченията на софтуера за превод.

Официалният текст е АНГЛИЙСКАТА версия на уебсайта. Всички несъответствия или различия, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правен ефект за спазване или прилагане. Ако възникнат въпроси, свързани с точността на информацията, съдържаща се в преведения уебсайт, вижте английската версия на уебсайта, която е официалната версия. 
 

bottom of page