top of page

Privaatsuspoliitika

Täname, et valisite osa meie kogukonnast WOMEDis  (“Ettevõte”, “partnerid”, “meie”, “meie” või “meie”). Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja teie õigust privaatsusele. Kui teil on meie eeskirjade või tavade kohta küsimusi või muresid seoses teie isikuandmetega, võtke meiega ühendust siin.

Kui külastate meie veebisaiti („Sait”) ja kasutate meie teenuseid, usaldate meile oma isikuandmeid. Võtame teie privaatsust väga tõsiselt. Selles privaatsusteatises kirjeldame oma privaatsuspoliitikat. Püüame teile võimalikult selgel viisil selgitada, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millised õigused teil sellega seoses on. Loodame, et leiate aega selle tähelepanelikuks lugemiseks, kuna see on oluline. Kui selles privaatsuspoliitikas on mõni tingimus, millega te ei nõustu, lõpetage meie saidi ja teenuste kasutamine.

See privaatsuspoliitika kehtib kogu meie veebisaidi kaudu kogutud teabe kohta.

Palun lugege seda privaatsuspoliitikat hoolikalt, sest see aitab teil teha teadlikke otsuseid oma isikuandmete jagamise kohta meiega.

Sisukord


Millist teavet me kogume?
KUIDAS KASUTAAME TEIE TEAVE?
KAS Teie teavet jagatakse kellegagi?
KAS KASUTAME KÜpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid?
MILLISED ON Teie privaatsusõigused?


Millist teavet me kogume?


Isikuandmed, mille te meile avaldate.
Lühidalt: kogume isikuandmeid, mille te meile edastate, näiteks nime, aadressi, kontaktandmeid, paroole ja turvaandmeid, makseteavet ja sotsiaalmeedia sisselogimisandmeid. Kogume isiklikku teavet, mille te meile vabatahtlikult edastate, kui registreerute meie veebisaidil teenuste kasutamiseks, väljendades huvi meie või meie toodete ja teenuste kohta teabe hankimise kohta, kui osalete saidil [[nt sõnumite postitamine meie veebifoorumites või võistlustele, võistlustele või kingitustele)] või muul viisil meiega ühendust võtma.

Isikuandmed, mida me kogume, sõltuvad meie ja saitidega suhtlemise kontekstist, teie tehtud valikutest ning toodetest ja funktsioonidest, mida kasutate. Meie kogutavad isikuandmed võivad sisaldada järgmist:

Nimi ja kontaktandmed. Kogume teie ees- ja perekonnanime, e -posti aadressi, postiaadressi, telefoninumbrit ja muid sarnaseid kontaktandmeid.

Kogu isikuandmed, mille te meile esitate, peavad olema tõesed, täielikud ja täpsed ning te peate meid teavitama kõikidest selliste isikuandmete muudatustest.

Teave kogutakse automaatselt
Lühidalt: osa teavet, näiteks IP -aadress ja/või brauseri ja seadme omadused, kogutakse meie veebisaitide külastamisel automaatselt.

Kogume automaatselt teatud teavet, kui külastate, kasutate või navigeerite saitidel. See teave ei paljasta teie konkreetset identiteeti (nt teie nimi või kontaktandmed), kuid võib sisaldada seadme- ja kasutusalast teavet, nagu teie IP -aadress, brauseri ja seadme omadused, operatsioonisüsteem, keele -eelistused, viitavad URL -id, seadme nimi, riik, asukoht , teavet selle kohta, kuidas ja millal meie saiti kasutate, ja muud tehnilist teavet. Seda teavet on vaja eelkõige meie saitide turvalisuse ja toimimise tagamiseks ning meie sisemise analüüsi ja aruandluse jaoks.

Nagu paljud ettevõtted, kogume teavet ka küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu.

 

Kuidas me teie teavet kasutame?


Lühidalt: me töötleme teie teavet eesmärkidel, mis põhinevad õigustatud ärihuvidel, teiega sõlmitud lepingu täitmisel, meie juriidiliste kohustuste täitmisel ja/või teie nõusolekul.

Kasutame meie saitide kaudu kogutud isikuandmeid erinevatel allpool kirjeldatud ärilistel eesmärkidel. Töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, tuginedes meie õigustatud ärihuvidele („Äriotstarbed”), et teiega leping sõlmida või täita („Lepinguline”), teie nõusolekul („Nõusolek”) ja/ või meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (“Juriidilised põhjused”). Allpool loetletud eesmärkide kõrval märgime ära konkreetsed töötlemise põhjused, millele toetume.

Me kasutame kogutud või saadud teavet:

Et saata teile turundus- ja reklaamteavet [ärilistel eesmärkidel ja/või teie nõusolekul]. Meie ja/või meie kolmanda osapoole turunduspartnerid võime kasutada teie poolt meile saadetud isikuandmeid meie turunduseesmärkidel, kui see on kooskõlas teie turunduseelistustega. Saate igal ajal meie turundusmeilidest loobuda (vt allpool jaotist „Teie privaatsusõigused”).
Teile haldusteabe saatmiseks [ärilistel eesmärkidel, juriidilistel põhjustel ja/või lepingulisel alusel]. Võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile teavet toodete, teenuste ja uute funktsioonide kohta ning/või teavet meie tingimuste ja eeskirjade muudatuste kohta.
Iseloomustuste postitamiseks [koos teie nõusolekuga]. Postitame oma saitidele iseloomustusi, mis võivad sisaldada isiklikku teavet. Enne iseloomustuse postitamist saame teie nõusoleku teie nime ja iseloomustuse kasutamiseks. Kui soovite oma iseloomustust värskendada või kustutada, võtke meiega siin ühendust ja lisage kindlasti oma nimi, iseloomustuse asukoht ja kontaktandmed.
Taotlege tagasisidet [meie ärilistel eesmärkidel ja/või teie nõusolekul]. Võime teie teavet kasutada tagasiside taotlemiseks ja teiega ühenduse võtmiseks seoses meie saitide kasutamisega.
Meie saitide kaitsmiseks [ärilistel eesmärkidel ja/või juriidilistel põhjustel]. Võime kasutada teie teavet osana oma jõupingutustest oma saitide turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuste jälgimiseks ja ennetamiseks).
Meie tingimuste ja põhimõtete jõustamiseks [ärilistel eesmärkidel, õiguslikel põhjustel ja/või lepingulistel tingimustel].
Juriidilistele taotlustele vastamiseks ja kahju vältimiseks [juriidilistel põhjustel]. Kui saame kutse või muu juriidilise taotluse, peame võib -olla kontrollima meie valduses olevaid andmeid, et otsustada, kuidas reageerida.
Muudel ärilistel eesmärkidel. Võime kasutada teie teavet muudel ärilistel eesmärkidel, näiteks andmete analüüs, kasutustrendide tuvastamine, meie reklaamikampaaniate tõhususe määramine ning meie saidi, toodete, teenuste, turunduse ja teie kogemuste hindamine ja täiustamine.


Kas teie teavet jagatakse kellegagi?


Lühidalt: me jagame teavet ainult teie nõusolekul, seaduste järgimiseks, teie õiguste kaitsmiseks või ärikohustuste täitmiseks.

Jagame ja avaldame teie teavet ainult järgmistes olukordades:

Seaduste järgimine. Võime avaldada teie teavet, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus, et järgida kehtivaid seadusi, valitsuse taotlusi, kohtumenetlust, kohtumäärust või kohtumenetlust, näiteks vastuseks kohtuotsusele või kohtukutsele (sh vastuseks) riigiasutustele, et täita riiklikke julgeoleku- või õiguskaitse nõudeid).
Elulised huvid ja seaduslikud õigused. Võime avaldada teie teavet, kui usume, et on vaja uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses meie eeskirjade võimalike rikkumiste, pettusekahtluse, olukordadega, mis võivad ähvardada mis tahes isiku turvalisust ja ebaseaduslikku tegevust, või tõendina kohtuvaidlustes, kus oleme kaasatud.


Kas me kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid?


Lühidalt: Jah, me kasutame Google Mapsi parema teenuse pakkumiseks.

Teabe juurde pääsemiseks või salvestamiseks võime kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid (nt veebimajakaid ja piksleid). Konkreetset teavet selle kohta, kuidas me selliseid tehnoloogiaid kasutame ja kuidas teatud küpsistest keelduda, leiate meie küpsisepoliitikast

Millised on teie privaatsusõigused?


Lühidalt: mõnes piirkonnas, näiteks Euroopa Majanduspiirkonnas, on teil õigused, mis võimaldavad teil oma isikuandmetele suuremat juurdepääsu ja nende üle kontrolli. Saate oma konto igal ajal üle vaadata, muuta või lõpetada.

Mõnes piirkonnas (nt Euroopa Majanduspiirkonnas) on teil kehtivate andmekaitseseaduste alusel teatud õigused. Need võivad hõlmata õigust (i) taotleda juurdepääsu ja saada koopia teie isikuandmetele, (ii) nõuda parandamist või kustutamist; (iii) piirata teie isikuandmete töötlemist; ja iv) vajaduse korral andmete teisaldatavuse kohta. Teatud tingimustel võib teil olla õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Sellise taotluse esitamiseks saatke meile e -kiri. Arvestame mis tahes taotlusi ja tegutseme vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele.

Kui loodame teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange siiski tähele, et see ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonnas ja arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult, on teil ka õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele. Nende kontaktandmed leiate siit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

bottom of page